Cennik

Przedszkole jest płatne przez cały rok (12 miesięcy).

Opłaty miesięczne:

  • Czesne - 690,00 zł miesięcznie

  • Wyżywienie – 11,90 zł dziennie (ilość dni x 11,90zł =…). 

  • Opłata w wysokości 500 zł przeznaczona na zakup przez Przedszkole materiałów dydaktycznych i edukacyjnych. Wpłata ta jest jednorazowa (przy zapisywaniu dziecka do przedszkola) i nie podlega zwrotowi (nawet jeśli rodzic zrezygnuje z usług przedszkola przed rozpoczęciem uczęszczania jego dziecka do przedszkola).

Przedszkole zapewnia również zajęcia dodatkowe, odpłatne.

Wysokość opłat za zajęcia dodatkowe będzie ustalana przez Dyrektora Przedszkola każdorazowo przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Numer rachunku  Przedszkola Fantazja: 85 1140 2017 0000 4002 1289 7405